Your address will show here +12 34 56 78
Výuka dospělých je pro nás stejně důležitá jako výuka dětí. Rádi přispíváme k šíření našeho jazyka zejména tam, kde je ke studiu motivace jako například porozumění vlastním dětem či česky mluvícímu partnerovi. V našich kurzech ale vítáme všechny zájemce o češtinu, protože si vážíme jejich zájmu a rádi je podpoříme. Snažíme se o zprostředkování nejen samotného jazyka, ale i českého sociokulturního prostředí. Proto všechny naše studenty rádi uvítáme také na našich mimoškolních akcích, kde si mohou své znalosti procvičit, aniž by museli jezdit do České republiky na návštěvu. Ve školním roce 2018/2019 máme tři skupiny dospělých studentů – začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Maximální počet studentů ve skupině je 15. Online časopis AHOJ je určen studentům češtiny pro cizince a obsahuje české texty na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení a mnoho dalšího. Články jsou rozděleny podle úrovně na snadné, středně obtížné a obtížné. Autory příspěvků v časopise jsou lektorky češtiny pro cizince s dlouholetou praxí. Časopis bude vycházet čtvrtletně. První číslo je dostupné zdarma zde.