Your address will show here +12 34 56 78
Školní rok je organizován v závislosti na průběhu španělského školního roku a přizpůsobuje se mu. Školní rok v ČŠM začíná nejdříve první víkend po zahájení školního roku (podle plánu školního roku pro základní vzdělávání zveřejněného španělským ministerstvem školství) a končí nejpozději poslední víkend před ukončením školního roku ve Španělsku. Pro tvorbu  rozvrhu hodin se zohledňují svátky a prázdniny pro oblast Comunidad de Madrid (Madridský kraj), případně hlavní město Madrid. Za školní den se považuje sobota, případně neděle, není-li specifikováno jinak.

VÝUKA 2. POLOLETÍ ČŠM/ DÍAS LECTIVOS 2º SEMESTRE

Měsíc/Mes Děti do 3 let s rodiči, Předškolní, Čeština jako cizí jazyk pro děti/Niños hasta los 3 años con sus padres, Preescolares, Checo como lengua extranjera para niños Školní, Dospělí/ Escolares, Adultos
únor/febrero 4. 2., 25. 2. 4.2., 11. 2., 25. 2
březen/marzo 11. 3., 25.3. 4.3., 11. 3., 25. 3.
duben/abril 22. 4. 1. 4., 22. 4.
květen/mayo 6. 5., 27. 5. 6. 5., 20. 5., 27. 5.
červen/junio 17. 6. 3. 6., 10. 6., 17. 6.
8 sobot/pololetí//           8 sábados /semestre 14 sobot/pololetí//         14 sábados/semestre