Your address will show here +12 34 56 78
KRAJANSKÝ SPOLEK Česká škola Madrid Česká škola Madrid (dále jen  ČŠM) je nezisková organizace založená v květnu 2012. Jsme zaměřeni především na vzdělávání nejmladší generace v rámci krajanských projektů nesených potřebou uchovat český jazyk u mladé generace Čechů žijících v zahraničí. Poskytujeme pravidelná setkávání českých a vícejazyčných rodin žijících v Madridu nebo v okolí Madridu (Comunidad Madrid). Nabízíme výhradně česky mluvící prostředí a podpůrný program pro děti předškolního věku, výuku českého jazyka a reálií v zahraničí podle Rámcového programu MŠMT ČR pro školní děti. Organizujeme kurzy češtiny pro cizince (doplňková aktivita). Pořádáme oslavy významných českých svátků jako jsou Mikuláš, Vánoce a Velikonoce, oslava Mezinárodního den dětí. Spolupracujeme na českém projektu Noc s Andersenem. Pořádáme výlety. Nabízíme přednášky pro rodiče, logopedické poradenství a poradenství v oblasti bilingvismu. Spolupracujeme na vydávání dětského časopisu Krajánek.   Zaměření ČŠM vyplývá také z jejího statutu krajanského spolku (Ustanovení I, článek 2), kde se uvádí, za jakým účelem je založen tento krajanský spolek. Tyto účely jsou následující:
  1. Šířit a rozvíjet výuku českého jazyka a české kultury
  2. Podporovat své členy a jejich rodiny, zejména pak jejich děti, v jejich snaze používat a udržet český jazyk a české kulturní tradice ve Španělsku
  3. Podporovat zájemce v jejich snaze poznat český jazyk a českou kulturu
  4. Podporovat výměnu a vzájemné poznávání české a španělské kultury
  5. Poradenství v otázkách bilingvismu a bilingvální výchovy dětí.