actividades, galerie

Česká škola Madrid je bilingvní

V sobotu 11. 5. 2019 se v prostorách České školy Madrid konala logopedická přednáška pod vedením logopedky Mgr. Nikoly Machalové, učitelky České školy Madrid.

V Madridu ojedinělá příležitost pro česky mluvící rodiče se konala v průběhu sobotní výuky. Přednáška byla zaměřena na problematiku bilingvismu a bilingvního prostředí, ve kterém se žáci pohybují, čímž se toto téma stává pro rodiče velmi atraktivním a žádoucím. Kromě teorie měli rodiče možnost podělit se o své zkušenosti a získat oborný názor v přímé reakci, mohli se poradit s ostatními rodiči a sdílet své zážitky.

Logopedická přednáška spojená s besedou byla velmi zajímavá a obohacující pro všechny zúčastněné. Příjemně strávená sobota byla první svého druhu v České škola Madrid, ale doufejme, že ne poslední.

Za tým České školy Madrid Kristýna Jonová